Sint-Amandsberg-Dampoort


CD&V is in Sint-Amandsberg en rond de Dampoort erg actief.

Benevens een maandelijks bestuursvergadering (de eerste zaterdag van de maand) is er de jaarlijkse krokusontmoeting met het lokale verenigingsleven. Daarnaast is er ook de jaarlijkse happening met barbecue en dansfeest op het eind van de zomer.

Steve Van Damme is sectievoorzitter. U kan hem bereiken via zijn e-mailadres: steve.van.damme3@telenet.be.

Onze plaatstelijke mandataris is gemeenteraadslid en kamerlid Veli Yüksel .