Eigen Gents energiebedrijf komt er niet


woensdag, 24 mei, 2017
Eigen Gents energiebedrijf komt er niet

Aan het begin van deze legislatuur verklaarde schepen van Energie Heyse (Groen) dat ze volop wou gaan voor een eigen Gents energiebedrijf. Die ambitie is intussen echter opgeborgen, zo bleek na een vraag van CD&V-raadslid Jef Van Pee.

Schepen Heyse gaf aan dat een eigen energiebedrijf de stad handenvol geld zou kosten en juridisch gezien niet vanzelfsprekend is. De focus van de stad is verlegd naar de regierol. Men wil volop inzetten op bestaande initiatieven, zoals coöperaties, en deze ondersteunen waar mogelijk.

Op dit moment wordt zo’n 10 procent van de Gentse verbruikte elektriciteit op een duurzame manier opgewekt. Het doel is om dat percentage tegen  2019 tot 15 procent te doen stijgen. De schepen gaf grif toe dat daarvoor nog heel wat inspanningen zullen moeten worden geleverd. Er zal verder worden ingezet op onder andere warmtenetten, windturbines en zonne-energie. Ook wordt er geïnvesteerd in zogenaamde Ecowijken, zoals de projecten Gantoise, Bijgaardehof en Wintercircus.

Of die acties zullen volstaan om het beoogde doel van 15 procent te bereiken is nog maar de vraag. Jef blijft dit dossier alvast verder opvolgen.

Lees meer