Dan toch nieuw voetbalterrein voor FC Sint-Kruis-Winkel


donderdag, 28 september, 2017
Dan toch nieuw voetbalterrein voor FC Sint-Kruis-Winkel

In april van dit jaar besliste het college naar aanleiding van een verplichting tot verder archeologisch onderzoek om het dossier van de realisatie van een nieuw voetbalterrein voor FC Sint-Kruis-Winkel op de site aan de Barkstraat te bevriezen en de voorziene budgetten (2,5 miljoen euro) te gebruiken voor de aanleg van kunstgrasvelden op de terreinen van acht andere Gentse voetbalploegen.

CD&V-raadslid Filip Van Laecke, die zich al jaren inzet voor de voetbalclub, is echter steeds blijven aandringen op de realisatie van nieuwe infrastructuur en interpelleerde de bevoegde schepen daarover herhaaldelijk in de gemeenteraad.

Tot grote tevredenheid van Filip is er nu goed nieuws. Op een overleg tussen de betrokken stadsdiensten, de provincie en het Agentschap Onroerend Erfgoed op 8 september werd groen licht gegeven voor de start van de eerste fase van de bouwplannen. Die omvat één voetbalterrein, kleedkamers en de cafetaria.

Voorwaarde is wel dat de delen van de site waar nog geen archeologisch onderzoek werd uitgevoerd, worden gevrijwaard. Daarvoor moeten de oorspronkelijke plannen worden aangepast, en moet dus ook een nieuwe bouwvergunning worden verkregen. De schepen van Sport en zijn collega bevoegd voor Ruimtelijke Ordening hebben zich geëngageerd om die vergunning zo spoedig mogelijk rond te krijgen. Ook moeten nog de nodige budgetten worden vrijgemaakt in de stadsbegroting. De precieze timing is daardoor nog onduidelijk, maar de werken zouden in elk geval nog deze legislatuur worden uitgevoerd.

Filip is verheugd dat hij een doorbraak in het dossier heeft kunnen bewerkstellingen, maar zal er blijven op toezien dat het stadsbestuur zijn beloftes waarmaakt.