CD&V vraagt meer inzet tegen onkruid


donderdag, 28 september, 2017
CD&V vraagt meer inzet tegen onkruid

In 2009 werd het gebruik van pesticiden bij onkruidbestrijding – terecht – verboden. Maar dat verbod maakt het ook moeilijker en arbeidsintensiever om de onkruidgroei onder controle te houden. Resultaat is dat onkruid welig tiert langs Gentse straten, trottoirs en zelfs op de Gentse begraafplaatsen.

CD&V-gemeenteraadslid Jef Van Pee kaartte deze problematiek aan in de Commissie Milieu. Hij drong er bij de bevoegde schepen op aan om het probleem ter harte te nemen en aan te pakken.

Jef wees erop dat zeker in de deelgemeenten, en dan vooral rond de kerkpleinen, onkruid een groot probleem is en voor een verloederde indruk zorgt. Verder pleitte hij ook voor het inrichten van een centraal meldpunt waar klachten over onkruid kunnen worden doorgegeven. Nu is de taakverdeling voor het opruimen van het onkruid immers erg versnipperd, waardoor mensen met klachten van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Schepen Coddens erkende inderdaad dat onkruidgroei een probleem is dat leeft bij de bevolking. Hij gaf aan dat er onder andere geëxperimenteerd wordt met verschillende vormen van verharding die het onkruid tegen zouden houden en beloofde extra mankracht te zullen inzetten. Ook wordt er gestreefd naar een meer efficiënte werkverdeling en coördinatie.

Jef blijft de kwestie verder opvolgen.