CD&V pleit voor handelaarsparkeerkaart


dinsdag, 23 mei, 2017
CD&V pleit voor handelaarsparkeerkaart

De invoering van de nieuwe parkeerzones en -tarieven zorgt voor veel overlast voor handelaars die met de auto naar hun zaak komen – iets wat vaak noodzakelijk is om materiaal te kunnen meenemen. Niet alleen moeten zij meer betalen door de verhoging van de tarieven, in de rode en de gele zones is de parkeerduur overdag beperkt tot drie uur, waardoor zij in de loop van hun werkdag ook herhaaldelijk hun wagen moeten verplaatsen.

CD&V Gent wil daarom handelaars in het bezit te stellen van een ‘handelaarsparkeerkaart’, die hen het recht geeft om in de zone waarin hun zaak gelegen is, te parkeren volgens dezelfde rechten die een bewonerskaart biedt. CD&V-fractievoorzitter Veli Yüksel legde op de gemeenteraad van mei een voorstel tot raadsbesluit neer om zo’n handelaarsparkeerkaart in te voeren.

Concreet vroeg Veli aan de gemeenteraad om principieel te beslissen tot de invoering van een ‘handelaarsparkeerkaart’, en het college de opdracht te geven om tegen de gemeenteraad van september 2017 een reglement ter zake uit te werken.

De bevoegde schepen Filip Watteeuw wilde echter niet op het voorstel ingaan. Hij stelde dat het indruist tegen de uitgangspunten van het Parkeerplan. Het voorstel werd meerderheid tegen oppositie weggestemd.

Veli reageerde teleurgesteld: “Veel handelaars in onze stad hebben het moeilijk sinds de invoering van het Circulatieplan. Maandag nog diende het stadsbestuur dat na druk van onder meer UNIZO te erkennen en de herziening van een aantal parkeertarieven aan te kondigen. Dat de meerderheid nu niet bereid is deze steunmaatregel voor de handelaars goed te keuren, geeft aan dat men het belang van de handelaars voor onze stad onvoldoende naar waarde schat.”