CD&V in de bres voor voetbalterrein Sint-Kruis-Winkel


dinsdag, 23 mei, 2017
CD&V in de bres voor voetbalterrein Sint-Kruis-Winkel

De zoektocht naar een nieuw voetbalterrein voor FC Sint-Kruis-Winkel duurt al meer dan tien jaar, en het einde is nog lang niet in zicht. Naar aanleiding van een verplichting tot verder archeologisch onderzoek op de site aan de Barkstraat heeft het college beslist om het dossier te bevriezen en de voorziene budgetten (2,5 miljoen euro) te gebruiken voor de aanleg van kunstgrasvelden op de terreinen van acht andere Gentse voetbalploegen.

CD&V-raadslid Filip Van Laecke vroeg schepen van Sport Resul Tapmaz (sp.a) in een interpellatie in de gemeenteraad hoe het nu verder moet voor FC Sint-Kruis-Winkel. Kan de ploeg gebruik blijven maken van het terrein waar ze nu speelt, dat eigendom is van Arcelor Mittal? Is het nog steeds de bedoeling van het stadsbestuur om, na afloop van het archeologisch onderzoek, verder te gaan met de realisatie van de nieuwe sportvelden? Mag de club erop rekenen dat daartoe ook in de toekomst de nodige budgetten zullen worden uitgetrokken?

Tapmaz kon in zijn antwoord geen klaarheid scheppen. Zijn overleg met de club, Arcelor Mittal en de gemeentebesturen van Wachtebeke en Zelzate heeft tot hiertoe geen resultaten opgeleverd. Ook over de vraag of het stadsbestuur bereid is om in de toekomst alsnog het noodzakelijke bedrag van 1 miljoen euro voor het archeologisch onderzoek uit te trekken om het terrein aan de Barkstraat speelklaar te maken, gaf hij geen uitsluitsel.

Om de partijen in de gemeenteraad te dwingen zich formeel uit te spreken, en de club op die manier zekerheid te verschaffen over de toekomst, legde Filip een motie ter stemming voor met de volgende tekst: “De politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad in de legislatuur 2013-2018, na debat in de zitting van 22 mei 2017, beslissen op initiatief van de CD&V-fractie eenparig om zich, indien zij dan nog deel uitmaken van de gemeenteraad, in de volgende legislatuur te engageren om het dossier van de aanleg van het nieuwe voetbalterrein in Sint-Kruis-Winkel te heropenen en de noodzakelijke budgetten te voorzien in de meerjarenplanning.” De motie werd door meerderheidspartijen sp.a, Groen en Open VLD afgewezen. CD&V en de andere oppositiepartijen stemden voor.

Filip zal het dossier verder opvolgen en zich blijven inzetten voor de realisatie van een nieuw terrein voor FC Sint-Kruis-Winkel.