CD&V hekelt onduidelijkheid over statutarisering


donderdag, 28 september, 2017
CD&V hekelt onduidelijkheid over statutarisering

In mei besliste het Gentse stadsbestuur om een statutarisering door te voeren voor zo’n 500 personeelsleden die al 12 jaar werken bij Stad Gent en het OCMW Gent. In augustus kondigde minister Liesbeth Homans, bevoegd voor Binnenlands Bestuur, echter aan dat die statutarisering werd geannuleerd omdat niet aan de wettelijke verplichtingen zou zijn voldaan. De Stad trekt nu naar de Raad van State om die beslissing aan te vechten.

Gemeenteraadslid Paul Goossens interpelleerde bevoegd schepen De Regge over de gevolgen voor de getroffen personeelsleden. Deze mensen leven immers in grote onzekerheid over hun toekomstige statuut. Bovendien werden door het feit dat zij gedurende enkele weken statutair waren, wijzigingen doorgevoerd in hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Dat zij nu met terugwerkende kracht opnieuw contractueel in dienst zijn, heeft dan ook allerlei administratieve en financiële consequenties.

“Wie in dit juridisch complexe dossier gelijk heeft, het stadsbestuur of de minister, zal de Raad van State moeten uitmaken”, aldus Paul. “Maar het is van het grootste belang dat de getroffen personeelsleden zo goed mogelijk worden geïnformeerd en deskundige begeleiding krijgen om alles correct af te handelen. Het stadsbestuur mag deze mensen, trouwe personeelsleden die al twaalf jaar of langer in dienst zijn, niet in de kou laten staan.”

Op vraag van Paul zal in de volgende commissie Personeel uitgebreid op de problematiek worden ingegaan. Wordt dus vervolgd.