Bezoek Volkshaard/Kleine Landeigendommen


zaterdag, 20 mei, 2017
Bezoek Volkshaard/Kleine Landeigendommen

Op zaterdag 20 mei zette directeur Hans Heyse de deuren van Volkshaard/Kleine Landeigendommen open voor de Werkgroep Solidaire Stad. De koepelorganisatie Het Volk focust op het aanbieden van kwaliteitsvolle, betaalbare, en duurzame woningen. Beide organisaties kunnen alvast een interessant jaarverslag voorleggen met daarin schitterende cijfers op het rapport van de visitatiecommissie van de Vlaamse overheid.

Binnen Gent heeft Volkshaard maar liefst 5221 sociale woongelegenheden. Daarnaast werden er ook 56 sociale koopwoningen verkocht, en maar liefst 228 burgers kregen een sociale lening.  Volkshaard wees ook op de valkuilen van de nieuwe Vlaamse regelgeving. Door de sociale huurcontracten tijdelijk te maken, bestaat het gevaar dat de sociale mixen in de wijken gaan verdwijnen. Ook zullen sociale huurders die al dertig-veertig jaar in hun vertrouwde buurt wonen, op termijn moeten verhuizen. Een ander aandachtspunt is het ontbreken van een degelijke stedelijke subsidiĆ«ring om duurzaam te bouwen. Een punt dat de Werkgroep Solidaire Stad graag meenmeent in verdere acties.

Lees meer