Beleidsevaluatie jaarrekening OCMW


woensdag, 24 mei, 2017
Beleidsevaluatie jaarrekening OCMW

Chantal Sysmans, OCMW-raadslid voor CD&V, nam de jaarrekening van het OCMW onder de loep.
Behoorlijke cijfers werden voorgelegd. Die zouden nog beter kunnen zijn, mochten er in het verleden geen verkeerde keuzes zijn gemaakt (bouw ondergrondse parkings), maar laat ons vooral vooruit kijken.

Ons raadslid drong erop aan om de (vele) subsidies die we van de hogere overheid ontvangen, echt te gebruiken voor de bestrijding van armoeden. Nog teveel worden deze middelen gebruikt voor extra aanwervingen van personeel, of voor nog meer onderzoeken. “We weten ondertussen wel waar de armoede zich bevindt”, aldus Chantal, “tijd om daar waar het nodig is een extra financiële ondersteuning te geven”. Zij denkt daarbij vooral aan de eenoudergezinnen. Dat is de groep die het meest moet knokken om rond te komen. Vooral het eindejaar en het begin van het schooljaar is een heel lastige periode voor deze gezinnen.

Volgend jaar komt er ook een evaluatie van het systeem van de aanvullende financiële hulp. Een hulp die er vooral gekomen is op aandringen van Chantal, gestaafd met een onderzoek door beweging.net.

En nog een goed nieuwtje om af te sluiten: de OCMW-voorzitter kon meedelen dat dankzij de inspanningen van minister Vandeurzen, het woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke reeds dit najaar kan open gaan.